Theaterkerkje de Dillewijn

Het maken van een entreetrap in samenwerking met collega metselaars.